วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

เมื่อไปถึง จ.น่าน วัดที่เจอก่อนเข้าตัวเมืองน่านคือ วัดศรีพันต้น จะตั้งอยู่ ถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามกับร้านขนมหวานป้านิ่ม เป็นวัดที่เก่าแก่ของ จังหวัดน่าน มีพญานาคเจ็ดเศียรสีทองอร่าม เฝ้าอยู่หน้าวิหาร DPP_0011 copy

ประวัติวัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 1960 – 1969) เป็นผู้สร้าง ซึ่งชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี เป็นภาษาเหนือ หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505

DPP_0003 copy

DPP_0007 copy วิหารของวัดศรีพันอ้น มีความสวยงามเป็นสง่าด้วยสีทองเหลืองอร่าม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตั้งเด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หน้าวิหาร ดูสวยงามมีชีวิตชีวา ปั้นโดยสร่ารง หรือ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ เป็นช่างชาวน่าน (สร่า เป็นภาษาเหลือแปลว่า ช่าง) และภายในวิหารช่างชาวน่าน ได้เขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน มันเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

DPP_0006 copy

DPP_0010 copy

พญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงาม  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา

DPP_0013 copy

DPP_0014 copy

ภายในวัดยังมี พระกัจจายนะเถระ วิหารสังฆจายวัดศรีพันต้น เป็นองค์ที่มีขนานใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่าน โดยมีหลักฐานสำคัญที่บงบอกให้ทราบ คือหลักศิลาจารึก ด้านหลังพระมหากัจจายนะ บอกเพียงแค่ การบูรณในสมัยของ เจ้ามหาพรมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ก่อนหน้านั้น มีหลักฐานเป็นคัมภีร์ใบลาน ในครั้งที่เมืองน่านถูกพม่ารุกรานก็ถูกเผ่าเสียหมด จึงไม่ปรากฏอายุที่แน่ชัดว่ากี่ร้อยปี แต่ถ้านับในขณะที่บูรณะ โดยเจ้ามหาพรมสุรธาดา มานั้น ประมาณ ๕๐๐ กว่าปี

แผนที่วัดศรีพันต้น

mapwatsripanon
แผนที่จาก google maps

วัดศรีพันต้น พิกัด GPS
ละติจูด: 18.7753706
ลองจิจูด: 100.7668009
คลิกเปิด Google Maps

Comments

comments

Check Also

วัดพญาวัด เมืองน่าน

Facebook Twitter Google+ Pinterest วัดพญาวัด ของเมืองน่าน เป็นวัดที่จะถึงก่อนวัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งสมัยก่อนถือว่าบริเวณวัดเป็นเขตกลางเมืองของเมืองน่าน ถ้าจะไปวัดพระธาตุเขาน้อย แนะนำให้มาไหว้พระที่วัดพญาวัดก่อนเลย ประวัติวัดพญาวัด วัดพญาวัด แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน สถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี มีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด …