เที่ยววัด ไหว้พระ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เที่ยววัด ไหว้พระ ทำบุญ การเดินทาง

วัดพระธาตุเขาน้อย เมืองน่าน

มาเมืองน่านวัดที่ห้ามพลาดเลย ก็คือวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่บนเขา มองลงมาจะเห็นวิวของจังหวัดน่าน การเดินทางมาพระธาตุเขาน้อยไม่ไกลจากตัวเมืองน่าน ซึ่งถ้ามาเมืองน่านแล้วแนะนำต้องมาให้ได้เลย วัดพระธาตุเขาน้อย นมัสการพระธาตุเก่าแก่  ชมเมืองน่านจากมุมสูง ประวัติวัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 …

Read More »

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

ชวนร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาอินทขีล ประจำปี 2557 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 และในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญออกอินทขีล จากนั้น เวลา …

Read More »

วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง วัดดังแห่งเมืองน่าน เป็นวัดที่มีลายปูนปั้นที่สวยงาม อยู่ในตัวเมืองการเดินทางมาสะดวก หากมาถึงน่านแล้วต้องมาสักการะเสาหลังเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ประวัติวัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง  อำเภอเมืองน่าน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของวิหารหลังเดิม คงเป็นช่างฝีมือแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเน้น ที่เด่นชัดของวิหารวัดมิ่งเมือง ก็คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้น …

Read More »

วัดพญาวัด เมืองน่าน

วัดพญาวัด ของเมืองน่าน เป็นวัดที่จะถึงก่อนวัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งสมัยก่อนถือว่าบริเวณวัดเป็นเขตกลางเมืองของเมืองน่าน ถ้าจะไปวัดพระธาตุเขาน้อย แนะนำให้มาไหว้พระที่วัดพญาวัดก่อนเลย ประวัติวัดพญาวัด วัดพญาวัด แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน สถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี มีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน เป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยดังพบที่ สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุ้มก่ออิฐวงโค้งเป็นรูปแบบการก่อสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนคร เชียงใหม่แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณะในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสมัยที่อิทธิพลของศิลปะเชียงใหม่ได้เข้ามาแทนที่ศิลปะสุโขทัยแล้ว …

Read More »

วัดหัวข่วง เมืองน่าน

วัดหัวข่วง จะอยู่ด้านข้างของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และเยื้องกับวัดวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหัวข่วงเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของเมืองน่าน มาถึงน่านแล้วต้องไปไหว้พระที่วัดหัวข่วง ประวัติวัดหัวข่วง วัดหัวข่วง คำว่าข่วงหมายถึงลานกว้าง วัดหัวข่วงก็คือวัดที่อยู่หน้าลานกว้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตหัวแหวน ย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านใกล้กับหอคำอันเป็นตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน  มีวิหาร และเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีตงดงาม วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด มีเพียงหลักฐานว่าได้รับการบูรณะในราว พ.ศ. 2425  โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน …

Read More »

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง เมืองน่าน

เมื่อไหว้สักการะวัดภูมิทร์แล้วเดินไปอีกนิด จะเจอกับวัดพระวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ประวัติวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ …

Read More »

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

เมืองแห่งดินแดนอันสงบสุข เป็นเมืองแห่งผู้คนที่จิตใจดี ที่ใครๆมาเยือนจังหวัดน่านและจะต้องมาไหว้สักการะซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังอันล้ำค่าคือ วัดภูมินทร์ ประวัติวัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อ ตำบลในเวียงในปัจจุบัน เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2139  ต่อมาอีกประมาณ  300 ปี  มีการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดช เมื่อ …

Read More »

วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

เมื่อไปถึง จ.น่าน วัดที่เจอก่อนเข้าตัวเมืองน่านคือ วัดศรีพันต้น จะตั้งอยู่ ถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามกับร้านขนมหวานป้านิ่ม เป็นวัดที่เก่าแก่ของ จังหวัดน่าน มีพญานาคเจ็ดเศียรสีทองอร่าม เฝ้าอยู่หน้าวิหาร ประวัติวัดศรีพันต้น วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 1960 – …

Read More »