Tag Archives: ขุนช่างเคี่ยน แผนที่

ขุนช่างเคียน จ.เชียงใหม่ ซากุระเมืองไทย (ดอกนางพญาเสือโคร่ง)

เมื่อพูดถึง “ขุนช่างเคี่ยน” สถานที่ท่องเทียวยอดฮิตของ ผู้ที่มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ขุนช่างเคี่ยนเป็นแหล่งป่าไม้ธรรมชาติที่มีต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ชากูระเมืองไทย ขึ้นอยู่บริเวณไหล่ทาง ขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขุนช่างเคี่ยนจะอยู่ในบริเวณของสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตร ซึ่งเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานีวิจัยเมล็ดกาแฟที่ให้เราเข้าไปเที่ยวได้ โดยระหว่างทางที่ไปขุนช้างเคียนก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจให้เราแวะชมตลอดทาง เช่น น้ำตกหัวยแก้ว น้ำตกวังบัวบาน น้ำตกมณฑาธาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ …

Read More »