Home / Tag Archives: ประวัติ วัด มิ่ง เมือง น่าน

Tag Archives: ประวัติ วัด มิ่ง เมือง น่าน

วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง1

วัดมิ่งเมือง วัดดังแห่งเมืองน่าน เป็นวัดที่มีลายปูนปั้นที่สวยงาม อยู่ในตัวเมืองการเดินทางมาสะดวก หากมาถึงน่านแล้วต้องมาสักการะเสาหลังเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ประวัติวัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง  อำเภอเมืองน่าน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของวิหารหลังเดิม คงเป็นช่างฝีมือแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเน้น ที่เด่นชัดของวิหารวัดมิ่งเมือง ก็คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้น ...

Read More »