Home / Tag Archives: วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

Tag Archives: วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง เมืองน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร11

เมื่อไหว้สักการะวัดภูมิทร์แล้วเดินไปอีกนิด จะเจอกับวัดพระวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ประวัติวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ ...

Read More »