Tag Archives: วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

เมื่อไปถึง จ.น่าน วัดที่เจอก่อนเข้าตัวเมืองน่านคือ วัดศรีพันต้น จะตั้งอยู่ ถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามกับร้านขนมหวานป้านิ่ม เป็นวัดที่เก่าแก่ของ จังหวัดน่าน มีพญานาคเจ็ดเศียรสีทองอร่าม เฝ้าอยู่หน้าวิหาร ประวัติวัดศรีพันต้น วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 1960 – …

Read More »