Tag Archives: เมืองน่าน

วัดหัวข่วง เมืองน่าน

วัดหัวข่วง จะอยู่ด้านข้างของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และเยื้องกับวัดวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหัวข่วงเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของเมืองน่าน มาถึงน่านแล้วต้องไปไหว้พระที่วัดหัวข่วง ประวัติวัดหัวข่วง วัดหัวข่วง คำว่าข่วงหมายถึงลานกว้าง วัดหัวข่วงก็คือวัดที่อยู่หน้าลานกว้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตหัวแหวน ย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านใกล้กับหอคำอันเป็นตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน  มีวิหาร และเจดีย์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีตงดงาม วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด มีเพียงหลักฐานว่าได้รับการบูรณะในราว พ.ศ. 2425  โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน …

Read More »

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง เมืองน่าน

เมื่อไหว้สักการะวัดภูมิทร์แล้วเดินไปอีกนิด จะเจอกับวัดพระวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ประวัติวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ …

Read More »